Общи условия ползване на услугите на trajanamebel.com

• ВНИМАНИЕ! Внимателно прочетете тези Общи условия, преди да използвате този уеб сайт.
• Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с посочените Общи условия.
• Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, не използвайте този уеб сайт!
1.Общи положения
1.1. Настоящите общи условия представляват отнапред установени разпоредби, които уреждат отношенията между Продавача и Клиента по договор за продажба, сключен чрез on-line магазина, собственост на Продавача – trajanamebel.com. Продавачът си запазва правото да променя Общите условия, като своевременно ги публикува в сайта си – www.trajanamebel.com
1.2. Тези общи условия обвързват всички потребители, които извършват регистрация на сайта www.trajanamebel.com. С натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на trajanamebel.com , Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.
1.3.С попълването на достъпната в on-line магазина – .trajanamebel.com електронна форма за поръчка (заявка) на продукт, Клиентът изразява съгласие с настоящите Общи условия и се задължава да ги спазва. При спор чия е волята за обвързване с текста на Общите условия, за страна по договора се счита лицето, което е заплатило цената на заявения за закупуване продукт.
1.4.Страните могат в писмен договор, в приложение към такъв договор, в приемо-предавателен протокол, във фактура и/или стокова разписка да уговарят помежду си условия, различни от настоящите Общи условия. Тези условия имат действие само за конкретната продажба и заменят съответните разпоредби от настоящите Общи условия.
1.5.Всяко лице, ползващо on-line магазина – .trajanamebel.com, поема всички рискове от използването на on-line магазина, включително рисковете, свързани с технически неизправности на магазина, потенциално вредно съдържание и др. В случай, че в следствие на използването на този Сайт или материали от него възникнат вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или информация, Клиента поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди.

2. Понятия, използвани в настоящите Общи условия
2.1. „on-line магазин” е виртуалният магазин; www.trajanamebel.com
2.2. „Продавач”- „ЦВЕТМАРИ-ИГ” ООД – Мебелна къща”Траяна”- www.trajanamebel.com, ЕИК 104528843 ; седалище и адрес на управление: Република България ; гр. Павликени – 5200 ; Област Велико Търново ; ул. „Климент Охридски” № 8
2.3. Адрес, на който Продавача упражнява дейността си – гр. Павликени – 5200 ;
ул. „Васил Левски” № 4
2.4. „Клиент” е физическо или юридическо лице, което използва on-line магазина trajanamebel.com от първоначалното влизане в on-line магазина до подаването на заявка за закупуване на продукт, съответно закупуването на продукт от on-line магазина.
2.5. „Потребител” е потребител по смисъла на Закона за зашита на потребителите – всяко физическо лице, което придобива продукти, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, както и всяко физическо лице, което действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.
2.6. „Продукт” – стоките/артикулите, предлагани в on-line магазина trajanamebel.com

3.Условия за използване на Сайта на trajanamebel.com
3.1. Клиента е информиран и декларира съгласието си, че част от стоките, публикувани на Сайта, могат да бъдат посочени като налични в магазинната мрежа, но да няма наличност от тези стоки и продукти, както и аксесоари към тях при заявяване на поръчка на тези стоки чрез on-line системата за покупки.
3.2. Клиента е информиран и декларира съгласието си, че заявената от него поръчка може да претърпи промени, които trajanamebel.com се задължава да съобщи на потребителя на предоставения от него е-мейл и/или телефон за контакти и/или по друг подходящ начин до момента на получаване на потвърждение за окончателното изпращане на потвърдената поръчка до адреса на потребителя.

4. Задължения на клиента при регистриране
4.1. За целите на използване на Сайта на trajanamebel.com, Клиента се съгласява и декларира, че ще предостави вярна, точна, актуална и пълна информация при попълване на регистрационната форма (наричана оттук нататък с общото наименование Лични данни).
4.2. В случай, че Клиента предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация, trajanamebel.com има право да закрие и/или изтрие информацията за неговия пощенски адрес и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги, както и trajanamebel.com не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена поръчка, извършена във връзка с получената от клиента информация.

5. Защита на личните данни. Kонфиденциална политика на trajanamebel.com
5.1. Съгласно Закона за защита на личните данни, Клиента има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел и/или са станали достояние на trajanamebel.com при използване на Сайта, както и за целите на извършване на поправка в предоставените Лични данни. В случай че клиента е заявил поръчка и не е заявил своевременно поправка в информацията с предоставените лични данни, в следствие на което trajanamebel.com изпълни неточно заявената от клиента поръчка, trajanamebel.com не носи каквато и да било отговорност за неточно изпълнената поръчка и всички претърпени вреди са за сметка на клиента.
5.2. С настоящите Общи условия trajanamebel.com уведомява клиентите, че е дружество, регистрирано като Администратор на лични данни съгласно чл. 14 ал. 4 от Закона за защита на личните данни с Удостоверение номер 207780, издадено от Председателя на Комисията за защита на личните данни.
5.3. След запознаване със съдържанието на настоящите Общи условия и приемането им, Клиентите, попълнили регистрационната форма на Сайта, изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни да бъдат обработвани от trajanamebel.com по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ от служители на trajanamebel.com, както и да получават информация за продукти и услуги на trajanamebel.com на предоставените от тях форми за контакт, освен ако изрично не откажат да получават информация за продукти и услуги на trajanamebel.com чрез формите за запитване и контакт, посочени на настоящия Сайт.
5.4. Всички доброволно предоставени от Клиента Лични данни и други Данни, необходими за неговата идентификация в процеса на използване на Сайта, се съхраняват, обработват и използват от trajanamebel.com за целите на поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги и за целите на рекламата на стоки и услуги, предлагани в Мебелна къща „Траяна”.
5.5. trajanamebel.com уведомява и декларира изрично пред Клиента, че предоставените от него Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.
trajanamebel.com си запазва правото да използва IP адресите и други данни на Клиентите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури и/или за да се осигури спазването на настоящите Общи условия.
5.6. Клиентът се съгласява декларираните от него лични данни и копия от лични документи да бъдат предоставяни от trajanamebel.com на: БНП Париба Пърсънъл Файненс ЕАД или TBI Bank, когато това е необходимо и във връзка с избран от потребителя начин на плащане на изплащане с „JET Credit” или “TBI Credit ”.

6. Представяни стоки и услуги на Сайта.
6.1. Информацията за стоките в Сайта е разпределена по видове групи и подгрупи;
В страницата (линка) към всеки артикул, посочен в Сайта е предоставена информация относно цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на извършването на информиран избор от Потребителите при покупката на продукта. trajanamebel.com не носи отговорност за неточности в описанието на стоката, които не се отнасят към основните и характеристики на стоката и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.
6.2. trajanamebel.com си запазва правото да публикува имена, модели и друга информация за стоки на Английски език, когато:
• Съществува опасност с преводът и да се изгуби ценна информация относно характеристиките на стоката;
• Няма общоприета еднозначна терминология на Български език;
• Самата стока е носител на информация на Английски език

7. Цени
7.1. Цените на всички продукти, публикувани в on-line магазина, са в български лева за единична бройка и с включен 20% ДДС. В случай, че стоката има няколко модификации, на страницата и са посочени цените за всяка от модификациите.
7.2. Продавачът има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги, цени и други характеристики на стоките и Потребителите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им. Информацията за част от публикуваните продукти е възможно да не е актуализирана, но във всички случаи Потребителите ще бъдат уведомени в случай на извършена поръчка на Сайта с форма за on-line покупки преди доставката им за не актуализирана информация на Сайта, свързана с поръчаните продукти. Част от информацията публикувана в Сайта е възможно да се отнася до продукти, услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента, за което моля да ни извините предварително.
7.3. Освен ако е изрично посочено или договорено обратното, транспортните, куриерските разходи, разходите за разнос и монтаж не са включени в продажната цена. Цената на транспорта, разноса по етажи и монтажа се заплаща от Клиента съгласно ценоразписа по чл. 14 от Общите условия. Куриерските разходи и разходите за задължителна застраховка на пратката при наложен платеж са посочени отделно в on-line магазина на Продавача.
7.4. Освен ако е изрично посочено или договорено обратното, товаро-разтоварните работи при доставка са отговорност на Клиента.

8. Закупуване на стока и/или услуга, представена във trajanamebel.com
8.1. Потребителят има право да поръчва всички стоки и услуги, посочени в Сайта на trajanamebel.com. При извършване на поръчката Потребителят има право да избере вида на стоките и количеството им, начина и сроковете за доставка, според предложените на Сайта възможности.
8.2. По всяко време преди окончателното потвърждение на Поръчката с попълването на формата за on-line покупки, Потребителят има право да извършва промени в избраните от него стоки и услуги.
8.3. Поръчката се оформя чрез попълване на електронната бланка, публикувана на сайта www.trajanamebel.com. В заявката задължително се посочват адрес за доставка, e-мейл и телефон за контакти. В 3-дневен срок от получаване на надлежно попълнена от Клиента електронна бланка консултант на Продавача обработва данните от нея и попълва бланка-поръчка, която се изпраща на e-мейл на Клиента за одобрение („потвърждаване на поръчката”). В бланката-поръчка се съдържат всички детайли по заявката (срок на доставка, плащане, включително авансово плащане, ако такова е дължимо, параметрите на поръчаните продукти – цветове, дамаски, материали, разновидности и др.). Едва след получаване на потвърждението на Клиента (писменно по е-мейл) и издаване на номер на поръчката от страна на продавача, същата се счита за валидно направена и се преминава към нейното изпълнение („приемане на поръчката”).
8.4. Договорът за покупко-продажба се счита за сключен от момента на приемането на поръчката, съответно от получаването на авансовото плащане, ако такова е уговорено между страните.
8.5. Продавачът не гарантира наличността на поръчаните продукти. В случай, че някой от поръчаните продукти не е наличен в момента на поръчката, консултант на Продавача се свързва с Клиента в срока по чл. 8.3, за да го информира за очакваната дата на доставка или да предложи алтернативен продукт. Клиентът може да се съгласи или да откаже предложения от Продавача срок за доставка.
8.6. В случай че Продавачът не се свърже с Клиента за потвърждаване на поръчката в 3-дневния срок по чл. 8.3., същата се счита за недействителна и съответно не подлежи на изпълнение.
8.7. Посочването на непълни или неверни данни прави поръчката невалидна и тя не обвързва Продавача с изпълнение. В тези случаи лицето, направило поръчката, отговаря за всички разходи, извършени от Продавача във връзка с това, включително, но не само разходи по повод евентуален опит за доставка.
8.8. Офертите, публикувани в on-line магазина са необвързващи. Продавачът има право да не потвърди поръчка и съответно да не я достави без допълнителни обяснения.

9. Плащане
9.1. Клиентът е длъжен да заплати цената на стоките и разноските по доставката в размера, по начина и в сроковете, определени в Общите условия и/или други индивидуални договорености.
9.2. Всички стоки остават собственост на Продавача до окончателното уреждане на всички финансови задължения на Клиента към Продавача.
9.3. С приемането на настоящите Общи условия Клиентът дава своето изрично и безусловно съгласие за извършване на авансово плащане (включително авансово плащане на цялата цена на закупуваните продукти), ако такова бъде поискано от страна на Продавача.
9.4. При поръчки на стандартни продукти Клиентът се задължава да извърши авансово плащане в размер на 30% от стойността на поръчката.
9.5. При поръчки на нестандартни продукти Клиентът се задължава да извърши авансово плащане в размер на 50% от стойността на поръчката.
9.6. Заплащането на поръчания продукт се извършва по един от следните начини:
– Авансово плащане – по банков път – Клиента извършва банков превод по сметката на Продавача посочена на сайта www.trajanamebel.com.
– Чрез наложен платеж (при получаване на стоката) – Клиентът заплаща цялата дължима сума на доставчика/куриера при получаване на поръчката;
– Плащане по банков път (преди доставката на стоката) – Клиентът извършва банков превод по сметката на Продавача, посочена на сайта www.trajanamebel.com, а именно:
УниКредит Булбанк
BIC : UNCRBGSF
IBAN: BG43UNCR70001521288126
„Цветмари-ИГ“ ООД

10. Онлайн покупка на стоки на изплащане
10.1. Всеки ползвател, който желае да закупи чрез онлайн магазина стока/и на изплащане, следва да кандидатства пред финансова институция за отпускане на кредит.
10.2. Право да кандидатства за отпускане на кредит има само ползвател, чиято конкретна on-line поръчка е с обща on-line цена (без цената на доставка), равна или по – голяма от 150 (сто и петдесет) лева, независимо от броя и единичната on-line продажна цена на стоките включени в поръчката.
10.3. Кандидатстването се извършва: само on-line, само чрез сайта, само чрез регистрирания от ползвателя на www.trajanamebel.com акаунт, посредством избор на „начин на плащане“, след което се следва предвидената процедура.
10.4. Условията, на които ползвателят следва да отговаря, за да му бъде отпуснат кредит се определят едностранно от финансовата институция, съобразно кредитната и политика. „Цветмари_ИГ”ООД не участва по какъвто и да е начин в кредитирането на покупката, както и в което и да е от отношенията във връзка с кредитирането, включително, но не само в определянето на условията за кандидатстване за кредит, одобрението или отказът за кредитиране, определянето на условията и срока на договора за кредит, в случай на неизпълнение – в предприемането на предвидените в закона действия свързани с принудително изпълнение и др. „Цветмари-ИГ ООД не е представител и не извършва посредническа дейност в полза на която и да е търговска банка.
10.5 Доставката на закупени на изплащане, чрез on-line магазина стока/и, се извършва само, след като „Цветмари-ИГ”ООД бъде уведомен от финансовата институция, че кандидата е одобрен, с предмет кредитиране в пълен размер на съответната поръчка.
10.6 Срокът за доставка е посочен под всеки артикул в сайта и започва да тече от момента, в който като „Цветмари-ИГ”ООД получи уведомление по предходната алинея и се свърже с кандидата.
10.7. Преди получаване на заявените стока/и, клиентът подписва: Договора за потребителски кредит, Искането декларация за потребителски кредит и застрахователните сертификати, в случай, че е избрал защитен кредит. Всички документи касаещи потребителският кредит се оформят и подписват само в офисите на Продавача.
10.8. Доставката се изпълнява въз основа на данните (собствено име, фамилно име и ЕГН, адрес за доставка – служебен или настоящ адрес) посочени от клиента в Договора за потребителски кредит. Получаването на стоката/ите се извършва лично от лицето сключило договора за кредит, след като удостовери самоличността си чрез представяне на документ за самоличност.

11. Доставка на закупени стоки
11.1. Сроковете за изпълнение на договора за покупко-продажба от страна на Продавача зависят от наличността у Продавача на поръчаните от Клиента продукти, местоположението на дадения от Клиента адрес и други обстоятелства. Наличните на склад продукти се доставят в срок до 7 работни дни. Срокът на доставка на останалите продукти е различен в зависимост от срока, необходим за набавянето им, в който случай се прилагат разпоредбите на чл. 8.5. от Общите условия.
11.2. Когато Продавачът не може да изпълни поръчка, която вече е приел, той е длъжен да уведоми Клиента за това в срока по чл. 11.1. и да възстанови всички заплатени от Клиента сума, ако има такива, в срок до 30 дни от датата, на която Продавачът е следвало да изпълни задължението си по договора. Продавачът възстановява заплатената от Клиента сумата без лихви или други вид компенсации.
11.3. Доставката се извършва само на територията на Република България от Продавача съгласно ценоразписа по чл. 14 от Общите условия или чрез услугите на куриер и е за сметка на Клиента.
11.4. Клиентът поема задължението да осигури достъп и възможност за получаване на стоките. Ако той не изпълни това свое задължение, стоките се връщат в търговския обект на Продавача, за което Клиентът бива уведомен. В тези случаи Клиентът дължи на Продавача заплащане на направените разходи за доставката и връщането на продуктите обратно. Клиентът има възможност да получи върнатите продукти на място в търговския обект на Продавача, освен ако Страните са уговорили повторно предаване на стоките на Клиента за негова сметка.
11.5. Задължението за доставка на стоката ще се счита за изпълнено с доставянето на стоката до входа на сградата, в която се намира адресът на доставка, посочен в заявката.
6.6. Товаро-разтоварните работи при доставка са задължение и отговорност за Клиента, освен ако друго не е уговорено между страните, в който случай се прилага ценоразписа по чл. 14 от Общите условия.
11.7. В случай че страните са уговорили авансово плащане и такова не бъде извършено, за Продавача не възниква задължение за доставка на заявената стока.
11.8. В случай че Клиентът не направи плащане, след като е посочил, че същото ще се извърши чрез наложен платеж, за Продавача не възниква задължение за предаване на стоката.
11.9. В случай че Клиент, поръчал продукти от on-line магазина, остане неоткриваем за уточняване адреса и времето за доставка, Продавачът си запазва правото да анулира поръчката.
11.10. Монтирането, съответно инсталирането на продукта, се извършва за сметка на Клиента и на негова отговорност, освен ако страните не се споразумеят изрично за обратното, в който случай се прилага ценоразписа на Продавача по чл. 14 от Общите условия.
11.11. При извършване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице. При констатиране при прегледа на външни видими дефекти – евентуални повреди, удари и други щети, установени при доставка, Потребителят следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера незабавно и да уведоми Продавача на тел 0885 99 74 41 или ел.поща: [email protected]
При приемане на пратката от Потребителя без забележки, всички и всякакви претенции за външни видими дефекти са неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани. В случай че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера при получаването на пратката и/или не бъде незабавно уведомен Продавача на тел. 0885 99 74 41 или ел.поща: [email protected], Потребителят губи правото си на привеждане на констатираните външни видими дефекти в съответствие с договора за продажбата.
11.12. Когато доставените стоки явно не съответстват на заявените за покупка от Потребителя и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, Потребителят има право да поиска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на извършеното от него заявление за покупка на стоки в срок от 3 дни от уведомяването за такова искане на Продавача на тел. 0885 99 74 41 или на ел.поща: [email protected],
11.13. Продавачът няма да носи отговорност за закъснения поради причини извън неговия контрол, включително без да се ограничава до: природни бедствия, терористични актове, войни, размирици, стачки, действия/бездействия на правителството или публичната администрация, недостиг на материали, ограничения в доставките, липса на транспортни съоръжения или всяко закъснение, дължащо се на производителите на предлаганите от Продавача стоки или на под изпълнители и доставчици на Продавача. В случай на такива обстоятелства Продавачът следва да уведоми Клиента в седемдневен срок от настъпване на обстоятелството, като всички срокове за доставка следва да се удължат в съответствие с времетраенето на форс-мажорното събитие, а ако то продължи повече от 30 дни, всяка от Страните ще има право да се откаже от договора за продажба.
12. Отказ от поръчка
12.1. Съгласно чл. 55 от Закона за защита на потребителите Потребител има право в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на продукта, да се откаже от него, като разходите и отговорността за връщането на продукта за сметка на Потребителя. Отказът от поръчка се извършва писмено чрез електронната поща :[email protected]
12.2. В случай че Потребителят се откаже от продукта съгласно чл. 12.1., Продавачът се задължава да му върне обратно заплатената сума. Сума се превежда по посочена от Потребителя банкова сметка не по-късно от 30 дни, считано от датата на упражняване правото на отказ и при условие, че продуктът, който бива отказван, бъде получен на адреса на Продавача.
12.3. Върнатият продукт се приема само ако е в подходящ търговски вид, не е бил ползван, целостта на продукта или оригиналната опаковка, включително етикета, е ненарушена и цялата прилежаща окомплектовка е налице.
12.4. Срокът за връщане на продукта е не повече от 3 работни дни от датата на отказа на поръчката.
12.5. Когато Продавачът изпълни друго вместо дължимото и Клиентът упражни правото си на отказ от сключения договор, разходите по връщането на продукта са за сметка на Продавача, за което Потребителят следва да бъде уведомен.

13. Рекламации
13.1. Продавачът представя продуктите в on-line магазина си възможно най-реалистично и с възможно най-пълно описание. Въпреки това цветовете и снимките могат да изглеждат различно на различни монитори и Клиентът трябва да има предвид, че са възможни разлики в цвета на продуктите Продавачът не носи отговорност за предоставената от производителите информация за стоките. С цел избягване на евентуални недоразумения Клиентът може да получи максимално пълна информация за продуктите на посочените на сайта телефони или чрез електронната поща: [email protected]
13.2. Потребители по смисъла на ЗЗП могат да извършват рекламации за закупени от on-line магазина стоки в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на потребителите. Адрес за рекламации: гр. Павликени 5200 ; ул. „Васил Левски” № 4
или чрез [email protected] Рекламации по телефон не се приемат.
13.3. Рекламации се вписват в специален регистър само срещу представяне на касова бележка или фактура, издадена от Продавача, протоколи или други документи, установяващи несъответствието на стоката с договореното, както и други документи, установяващи претенцията по основание и размер..
13.4. Претенцията за рекламация се оценява от представител на Продавача на място в магазина, а в случай че това е свързано с големи неудобства за Клиента поради размерите и естеството на продукта – на мястото, където се намира продуктът в рамките на работното време на магазина, като Клиента заплаща всички разходи свързани с огледа и установяване на рекламационните претенции. При удовлетворяване на рекламацията се издава акт за същото в 2 (два) еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.
13.5. Привеждането на продукта в съответствие с договора за продажба се извърши в рамките на 30 дни, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
13.6. Задължението на Продавача за удовлетворяване на рекламация отпада в следните случаи:
– изделието е използвано не по предназначение;.
– при опит за ремонт от неупълномощено от Продавача лице;
– при неправилно сглобяване и монтаж;
– при неправилно товарене, транспорт, разтоварване от Клиента или неспазване на инструкциите за съхранение, употреба и работа със съответните стоки, описани в съпътстващата стоките документация на производителя или приложимите стандарти;
– при повреда вследствие на небрежно отношение или умишлено причинена по Потребителя;
– при дефект, причинен от външни причини (включително, но не ограничени до физическо, химическо, електрическо или друго въздействие, несвързано с нормалната експлоатация на продукта, неподходящи консумативи или среда на работа и т.н.);
Не влизат в обхвата на рекламационното обслужване:
– консумативи с ограничен срок на експлоатация, износващи се части, лампи и др.

14. Услуги, предлагани от Продавача
14.1. Доставки на мебели до адрес на Възложителя, разнос до етаж, сглобяване и монтаж на предлаганите продукти (по желание на клиента) и др. се начисляват индивидуално в зависимост от конкретните параметри на поръчката. (виж: раздел ”Сглобяване и монтаж”)
14.2. Безплатен дизайн и проектиране на мебели по индивидуални размери и конфигурации,съобразно желанието на Клиента.
14.3. Безплатно сглобяване на всички мебели с цена до 300 лв. за всички Клиенти от Общини Павликени и Сухиндол.
14.4. Безплатен транспорт на всички мебели с обща стойност над 250 лв. до адрес на клиента в Общини Павликени и Полски Тръмбеш и до гр. Сухиндол.За всички останали случаи се прилагат условията дадени в „Услути” →„Транспорт”

15. Други
15.1. trajanamebel.com има право да променя едностранно всички условия за доставка на предоставяните стоки и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта без предварително уведомление до Потребителя.
15.2. trajanamebel.com си запазва правото да изпраща на Потребителя съобщения, свързани с нови продукти и услуги, с промоции и/или с промени в условията и начините за доставка на предоставяните стоки и каквато и да било друга информация
15.3. Въпроси, запитвания и консултации на Потребителя могат да бъдат извършвани оn-line чрез Сайта на trajanamebel.com на формата за въпроси и запитвания, чрез сътрудник на Продавача на тел.: 0885 99 74 41, или ел.поща: [email protected] в рамките на работното време: от 9:00 до 18:00 часа, от понеделник до петък.
15.4. Настоящите Общи условия могат да бъдат актуализирани по всяко време, без да е необходимо специално уведомяване на Потребителите. trajanamebel.com не носи отговорност, в случай че Потребителите не са се запознали с последващи актуализации на публикуваните на Сайта Общи условия.
15.5. При използване на сайта на trajanamebel.com, Потребителите се задължават да спазват настоящите Общи условия, както и приложимото за предоставяните на Сайта стоки и услуги законодателство на Република България, включително и международното законодателство.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ СЪГЛАСЯВА С УСЛОВИЯTA ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА trajanamebel.com С НАТИСКАНЕ (КЛИКВАНЕ) НА ВСЕКИ ЕДИН ОБЕКТ, ЛИНК ИЛИ БУТОН НА САЙТА НА trajanamebel.com, КАКТО И С ЛИНКА КЪМ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ И СЕ СЧИТА, ЧЕ Е ЗАПОЗНАТ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, ПРИЕМА ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА.