Сглобяване и монтаж

Екипът на Мебелна къща „Траяна” осигурява на своите клиенти безплатно сглобяване на всички мебели с цена до 300 лв. закупени от нас.

При стойност на закупените артикули над 300 лв. цената за сглобяването на мебелите е:
1. Кухни – цената на монтажа за стандартна модулна кухня или на кухня изработена по индивидуален проект на клиента е равна на 10 % (десет процента) от нейната стойност ( но не по-малко от 50 лв.)
2. Монтиране на самостоятелни кухненски аксесоари
• Изрязване на термоустойчив плот и вграждане на мивка без свързване на сифона към канализацията – 20 лв.
• Изрязване на термоустойчив плот и вграждане на котлони без връзване към електрическата инсталация – 20 лв.
• вграждане на ел.уреди (аспиратор, фурна, пералня) без свързване към електрическата инсталация – 10 лв.
• изрязване отвор за смесител в алпака мивка – 5лв.
• монтаж на плотове за стена – 12 лв. за линеен метър
• монтаж на кошче за боклук – 5 лв.
• монтаж на водоуплътнителна лайсна – 2 лв. за линеен метър
2. Спални, детски стаи, секционни шкафове и гардероби, коридорно и офис обзавеждане, както и нестандартни единични изделия – цената на сглобяване се определя като 7% от общата стойност на закупения артикул.

ЗАБЕЛЕЖКИ:
1. В цената на сглобяването не е включена цената на нанасянето и качването на мебелите по етажите. Последната се определя по отделен ценоразпис.
2. Безплатното сглобяването на секционни кухненски шкафове с цена до 300 лв., не включва монтирането им на място в дома на клиента, монтиране на общ термо плот, монтаж на термо гръб, изрязване на термо плот и монтаж на мивка, монтаж на водобранни лайсни, монтаж на аспиратор и други ел. утреди за вграждане. Секционните шкафове се доставя до адреса на клиента само сглобени на модули.
3. При назначен монтаж, екипът на Мебелна къща”Траяна” изисква да осигурите безпрепятствен достъп за качване на мебелите по стълбищните площадки, както и свободно пространство за тяхното сглобяване и монтаж.
4. При монтиране на модули към стени, трябва да се даде информация на монтажния екип за скритите в стените електрически, ВИК, интернет и други комуникации, с цел не засягането им при монтажните дейности.
Ако се получат поражения по тези комуникации в следствие липса на информация за тях, монтажния екип на Мебелна къща”Траяна” не отговорност за причинените вреди и последствията от тях!